Liikkuvaa logistiikkaa kovaan käyttöön.
 
 

Mobiilit ohjelmistoratkaisut

suitRekkamies

Rekkamies on kuljetusyrityksen helppokäyttöinen ja tehokas palvelu, jonka avulla kuljetusyrityksen työaikoja hallitaan. Rekkamiehen avulla kuljettaja raportoi kuljetustehtävän työvaiheet tarkasti ja helposti. Käyttölaitteena on matkapuhelin tai mobiili tietokone. Yrittäjä näkee reaaliaikaisesti kuljetustapahtumien etenemisen omalla työasemallaan. Rekkamiehen avulla voi myös tehokkaasti suunnitella ja valvoa työvuorot niin,  että vaativat ajo- ja työaikalakien säädökset toteutuvat.

Palvelu tuottaa valmiin aineiston palkanlaskentaan, jolloin yrittäjän aika vapautuu rutiinitöiltä toiminnan kehittämiseen ja asiakaspalveluun. Rekkamiehen avulla hallitaan myös kulutuksen seurantaa ja rahtikirjoja. Käytettäessä GPS-paikantimella varustettua puhelinta saadaan myös paikkaleima kaikkiin tapahtumiin.

Lisää Rekkamiehestä www.suitnetworks.fi

suitMobile lomakeratkaisu

Lomakeratkaisumme avulla tehostetaan kentäälä tapahtuvaa tiedonkeruutyötä. SuitMobilen avulla tablet-pc- sovelluksella korvataan perinteiset paperilomakkeet. Käyttöliittymä on kynällä toimiva kirjoitusalusta. Ratkaisu muuntaa kirjoitetun tekstin sähköiseen muotoon. Tieto välitetään palvelimelle, josta se on siirrettävissä XML-muotoisena yrityksen järjestelmiin.

Lomakeratkaisun käyttökohteita ovat esimerkiksi

- pelastustoiminta ja terveydenhuolto
- erilaiset tarkastustehtövät
- logistiikkatoimiston ulkopuolella tapahtuva tiedonkeruu

Säästöjä syntyy ja tehokkuus kasvaa koska työkalulla välteään moninkertainen tietojen syöttö ja tiedonkulku nopeutuu ja täsmentyy.